Karadeniz Bayrak
Son Dakika
30 Mart 2020 Pazartesi

Emniyet Genel Müdürlüğünden  önemli çalışma

Emniyet Genel Müdürlüğünden  önemli çalışma

22 Şubat 2020 Cumartesi, 02:02

Emniyet Genel Müdürlüğünden  önemli çalışma

KARADENİZ BAYRAK/Ahmet Bayrak /ORDU-Özel Haber-22.02.2020:Saat:02.02

İçişleri Bakanı  Süleyman Soylu’nun talimatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Orhan Çevik   tarafından  Personelin Moral ve Motivasyonu verimliliğinin artırılması ,personel memnuniyetinin en üst seviyede sağlanabilmesi amacıyla  çalışma başlatıldı.

Başlatılan çalışmada şunlara yer verildi;İl Emniyet Müdürlükleri polis merkezi mirlikleri ve resmi ekiplerde 8/24 tamamen geçilmesi,diğer birimlerde de bu sisteme geçilebilmesi için imkanlar dahilinde gerekli planlama ve düzenlenmelerin yapılması.Personellerin senelik izinlerinin kış ve yaz aylarında olmak üzere iki dönem halinde planlanması,yıllık izinin en az 1/3’nin ise kış aylarında kullandırılması,böylece her personelin izninin tamamını her yıl kullanılmasının sağlanması,

Personele evlilik yıl dönümlerinde,657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenen mazeret izninin  bir gününün yetkili amirler tarafından kullandırılmasının sağlanması,

Mesleğe yeni başlayanlar ile atama ve yer değiştirme sonucu yeni bir ilde görevlendirilen personelin oryantasyon eğitimine tabi tutularak yeni görev yeri,şartları ve özel yaşamını ilgilendiren konularda ihtiyaç duyulabileceği hususlarda ayrıntılı olarak bilgilendirilmesi ve gerekli desteğin verilmesi,

Personelin görev dağılımında ve birimlerindeki istihdamında adil olunması,

Ek görevlendirilmelerde eşitlik ve şeffaflığa önem verilmesi ve  görevlendirme çizelgelerinin birimlere dağıtılarak personele duyulmasının sağlanması,

Personel Görüş Günü uygulamasının mümkün oldukça İl Emniyet Müdürleri tarafından yapılması,bunun mümkün olmadığı zamanlarda ise en az İl Emniyet Müdür Yardımcısı seviyesinde  yerine getirilmesi,bu konuyla ilgili çıkan genelgedeki hususlara riayet edilerek yapılması,

Tüm personellerin her yıl en az 1(Bir)defa Rehberlik  ve Psikolojik Danışma Büro Amirliklerinde  görevli Psikologlar ile zorunlu bireysel görüşmeye katılmasının sağlanması,

Zorunlu bireysel görüşme sonrasında Psikolog tarafından personelin görüşme sürecine devam edilmesinin gerekli görülmesi halinde ilgili mevzuatta ön görülen hususların devreye sokularak eksiksiz olarak ve zamanında yapılması hususunda bütün sıralı amirlerin gerekli hassasiyeti göstermesi.

Yıllık zorunlu bireysel görüşmeler için Teşkilatımızda görevli psikologların yetersiz kalması durumunda ilde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli psikologlardan da Valilikler koordinesinde görevlendirme yapılarak istifade edilmesi.

Üniversiteler ve ilgili diğer kurumlar ile iş birliği yapılarak “Aile içi İletişim, Stres ile Baş Etme, Öfke Kontrolü, Problem Çözme Becerileri, İletişim Becerileri, Çocuk ve Ergen ile İletişim, Aile içi Şiddet ve Çocuk İstismarı, Bütçe Yönetimi, Psikolojik Şiddet, Ruhsal Bozukluklar vb.” konularda eğitim faaliyetleri düzenlenmesi ve belirli periyotlarla bu eğitimlerin tekrarlanması.

İl ve ilçe düzeyinde spor turnuvaları (futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, atış, yüzme, satranç vb.) düzenlenmesi.

Kültürel ve sosyal etkinlikler kapsamında, halk oyunları ve koro etkinlikleri, doğa yürüyüşleri, piknik vb. çeşitli faaliyetlerin düzenlenmesi,

Yapılan etkinliklere personelin eş ve çocuklarının dahil edilmesi ayrıca illerde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak bilgi ve beceri arttırmaya yönelik (resim, müzik, el sanatları vb.) faaliyetlerin düzenlenmesi.

Evlilik, doğum, hastalık ve vefat gibi durumlarda personelin yalnız bırakılmaması, zamanında yapılacak ziyaretlerle birlikte gerekli maddi ve manevi desteğin verilmesi.

İl Emniyet Müdürlerimizin personelin görev yaptığı birimleri daha sıklıkla ziyaret ederek;
Denetim ve rehberlik görevini etkin bir şekilde yerine getirmesi, bunun yanında personelin hem görevle hem de şahsi konulardaki sorunlarını yerinde ve zamanında tespit ederek, çözümüne yönelik daha yakın ve sıcak bir ilişki ortamının sağlanması. Ayrıca sıralı tüm amirlerin de aynı hassasiyeti göstermesi.

Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı bünyesinde günün 24 saati ulaşılabilecek (telefon, internet, mesaj vb.) bir “Psikolojik Danışma Hattı” kurularak hizmete sunulması.

Öğrenci aday alım sürecinde yapılan mülakatta komisyonda bulunan psikologlar tarafından mevzuat dahilinde daha detaylı incelemenin yapılması,

Öğrenciler ile ilgili sağlık raporlarının okula başlamadan önce aldırılarak gerekli değerlendirmelerin yapılması,

İntibak eğitiminin amacına uygun ve daha verimli olarak uygulanması.

Hizmet içi eğitim programlarının sayısının ve çeşitliliğinin arttırılarak daha fazla personelin bu programlara katılımının sağlanması ve ders programlarına “Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü, Etkili İletişim vb.” konularının eklenmesi,

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliklerinin faaliyetlerinin okul idareleri tarafından öğrencilere tanıtılması,

Polis Akademisi Başkanlığınca görev yapan tüm Komiser Yardımcılarının alanda edinmiş oldukları tecrübenin paylaşımı, polislik uygulamalarında yeknesaklığın ve mevzuat bilgilerinin pekiştirilmesine yönelik bir haftalık hizmet içi eğitim programına tabi tutulması.

Polis Başmüfettişleri ve Müfettişler tarafından yapılan genel ve özel teftişlerde yukarıda verilen talimatların, diğer mevzuat hükümlerinin ve disiplin kurallarına uyumun denetlenmesi.

Polis Moral ve Motivasyonunun artırmaya yönelik yapılan faaliyetlerin birimlerimiz tarafından ekteki formata uygun olarak doldurulmasını ve altı ayda bir Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına gönderilmesi.

Bu genelgede belirtilen konulara Başkanlar, Daire Başkanları, İl Emniyet Müdürleri, Eğitim Öğretim Kurumu Müdürleri başta olmak üzere sıralı amir ve üst yöneticiler tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi, yapılacak çalışmaların titizlikle ve yakından takip edilmesi, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: İçerikler İzinsiz Kopyalanamaz!