Karadeniz Bayrak
Son Dakika
25 Eylül 2021 Cumartesi

YÖK, 4 Üniversite Rektörlüğü için Atama Başvuru Sürecini Başlattı

YÖK, 4 Üniversite Rektörlüğü için Atama Başvuru Sürecini Başlattı.

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 00:19

YÖK, 4 Üniversite Rektörlüğü için Atama Başvuru Sürecini Başlattı

KARADENİZ BAYRAK-ORDU-30.07.2021

YÖK Başkanlığına atanan Prof.Dr.Erol Özvar’ın ilk icraatı dört Üniversite için Rektör adaylık süresini başlatmak oldu.

Prof. Dr. Erol Özvar,  kendisinin YÖK Başkanı olması nedeniyle boşalan Marmara Üniversitesi rektörlüğüne vekâleten Rektör yardımcısı Prof.Dr. Mustafa Kurt’u atadı.

Rektör atamaları yapılacak diğer 3 Üniversite ise; Bolu Abant İzzet Baysal, İzmir Bakırçay, ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversiteleri.

1- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası ve 3 sayılı “Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” hükümleri ve “Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca rektör ataması yapılacaktır.

2- Yukarıda zikredilen Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adaylar aşağıdaki belgelerle 30/07/2021 tarihinden 13/08/2021 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabilirler.

  1. a) Başvuru dilekçesi
  2. b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  3. c) Ekte sunulan formatta Rektör Adayı Bilgi Formu
  4. d) Profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduğuna dair belge
  5. e) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bulunan; “Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak” şartını sağladığını gösterir belge
  6. f) Bulunduğunuz veya son görev yaptığınız Üniversite/Kurumdan alınan disiplin kaydını da gösteren hizmet döküm belgesi.

Not : Başvurular bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabileceği gibi, ” rektoraday@yok.gov.tr” adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilir.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: İçerikler İzinsiz Kopyalanamaz!