Karadeniz Bayrak
Son Dakika
23 Ekim 2021 Cumartesi

Prof. Dr. Haluk Kefelioğlu’ndan Açıklama

15 Mart 2015 Pazar, 02:59

02 Mayıs 2011 tarihinde şahsım, çalışanlarımız, öğretim üyelerimiz ve Üniversitemizi konu alan bir takım mesnetsiz haberler kamuoyuna servis edilmiş, bazı basın organları ve internet sitelerinde de gerçek dışı bu haber ne yazık ki yayınlanmıştır. Habere konu olan iddialar, rektörlük seçim sürecinde hemen hemen tüm öğretim üyelerine yollanan imzasız bir mektuba dayanmaktadır. Bu imzasız mektup ile ilgili olarak, derhal Cumhuriyet Savcılığına başvurarak, iddialar ve bunu yayanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılması için, dava açmış bulunmaktayım. Hatta, Giresun ilinin Bulancak ilçesindeki bir postaneden yollanan bu mektubu gönderen kişinin, kamera kayıtları postanenin kayıtlarında mevcuttur ve delil olarak mahkemeye sunulmuştur. Konu ile ilgili hukuki süreç halen devam etmektedir. Bu asılsız iddiaların, tam da rektörlük seçimi sırasında ve devamında da rektörlük atanma sürecinde ortaya sürülmesi oldukça manidardır ve bu eylemin amacı çok açıktır: Rektörlük atama sürecini benim açımdan olumsuz etkilemek… Söz konusu; asılsız iddia ve iftiralar, Ordu Üniversitesini de töhmet altında bırakacak alçakça bir saldırı boyutuna ulaştığından kamuoyunun konuya ilişkin olarak açıkça bilgilendirilmesi artık bir zorunluluk olmuştur. Anılan iftira ve iddialarla ilgili olarak gerçekleri en açık haliyle kamuoyunun dikkatine sunarım. 1. İddia konusu olan kuyruklu piyano; Üniversitemizde Güzel Sanatlar Fakültesi’nde  mevcuttur. Bilindiği gibi, Güzel Sanatlar Fakülte’miz Müzik bölümü ile akademik faaliyetlerine bu yıl başlamıştır. Kuyruklu piyano ise, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’ nın 30.10.2009 tarih ve 19 sayılı resmi talep yazıları üzerine 30.11.2009  tarihinde alınmıştır. Güzel Sanatlar Fakültesi’nin bulunduğu her üniversitede mevcut olan kuyruklu piyano, Tuluyhan Uğurlu için değil, fakültenin eğitim öğretim faaliyetleri için zorunlu bir gereç olarak alınmıştır. Ayrıca, sayın Tuluyhan Uğurlu için alındığı iddia edilen bu piyano, sayın Uğurlu’nun söz konusu konserinden aylar sonra alınmıştır. Yine Üniversitemizde bir de Devlet Konservatuarı’mız bulunmaktadır. Anılan piyano bu birimimizce de kullanılabilmektedir.2. Üniversitede mesaiye gelmeyen hocaları kontrol etme görevi bir rektörün doğrudan görevleri arasında değildir. Öğretim üyelerinin mesaiye gelip-gelmedikleri, ilgili Fakültelerin dekanlarının veya MYO’ ları müdürlerinin işidir. Bugüne kadar, rektörlüğe bu konu ile ilgili herhangi bir yazılı ya da sözlü bir bildirim söz konusu olmamıştır.3. Rektörlüğümüzce, göreve başlayan her öğretim üyesine birer bilgisayar verilmektedir. Yazıya konu edilen hocamıza da, bu kapsamda bir bilgisayar verilmiştir. Hocalarımıza verilen bu bilgisayarlar haberde iddia edildiği gibi, asla hediye niteliğinde olmamakta, verilen kişiye zimmetlenmektedir. Ve bu bilgisayarların bedeli de hiçbir zaman iddia edildiği gibi 6.000 TL değildir.4. Üniversitemizin yaptığı tüm harcamalar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre yapılmaktadır. Yapılan bütün ihaleler, her yıl Sayıştay tarafından denetlenmektedir. İhaleyi alan şirketin, Ordu ya da başka bir ilden olması ise tamamen 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgilidir. Çünkü, söz konusu ihaleler İnternet üzerinden ve bütün Türkiye’ye açık olarak yapılmaktadır. Tefrişat alımlarımız ise, tamamen Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile yapılmaktadır. Bu güne kadar hiçbir ihalemizde denetlemeler sonucunda herhangi bir kusur bulunamadığı gibi, bazı ihalelerimize yapılan itirazlar da, Kamu İhale Kurulu tarafından reddedilmiştir. 5. Paravan şirket kurdurulduğu iddiaları ise tamamen bir iftiradır. Satın almaların ve ihalelerin Ordu’dan değil de, hep Samsun’dan yapıldığı iddialarına gelince, 2010 yılı içerisinde,  Ordu ili dışından alındığı iddia edilen araç ve gereçlerin tutarı, toplam tutarın %7-8’i civarındadır. Ayrıca alınan bu malzemeler ya Ordu da bulunmamakta yada diğer illerden daha ucuz bir biçimde tedarik edilebildiği  içindir. 6. Üniversitemiz her yıl, Türkiye’deki diğer bütün üniversitelerin yaptığı gibi, öğrencilerimizin sınavdan önceki streslerini azaltmak ve kaynaşmalarını sağlamak için, “Bahar Şenlikleri” düzenlemektedir. Bu şenlikler, her üniversitede yaygın bir şekilde yapılmakta ve üniversitemizde de hem öğrencilerimizin hem de Ordu halkının yoğun katılımı ile başarı ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Ordu turizmine katkıda bulunmak amacıyla, yaylaları ile ünlü Ordumuzu tanıtmak için iki yıldır “ Yayla Kampüsü” etkinlikleri düzenlemekteyiz. Bu kapsamda, bütün üniversitelerimizden dağcılık kulübüne üye beş öğrencilerinin bu etkinliklere gönderilmesini talep etmekteyiz. Üniversitelerince gönderilen bu öğrencilerimizi Ordu’nun çok güzel ve özellikli değişik yaylalarında ağırlayarak, Ordu ilinin tanıtımına ve bölgede turizmin canlandırılmasına hem de öğrencilerimizin sosyo-kültürel gelişimlerine katkı sağlamaktayız. Bu kapsamda, harcanan toplam tutar ise; iddia edilenin aksine 250.000 TL değil, sadece 10.300 TLdir.
 
7. Eşim ve kızım ile ilgili iddialara gelince; Eşim, yaklaşık 3 yıl önce bu göreve atanmış bulunmaktadır. Sözü edilen atama, Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008-23 sayılı kararı ile gerçekleştirilmiştir. Atanmış olduğu kadroya ilişkin bütün yasal şartları taşımakta olup, ayrıca iki yabancı dil bilmektedir. Kızımın Ankara’da üniversitenin misafirhanesi olarak kullanılan evde kaldığı iddiası gerçek değildir. Burada sözü edilen evin kirası ise 2010 Ekim ayına kadar Ordu Ticaret Borsası tarafından ödenmiştir. 2010 Ekim ayından günümüze kadar ise, bu evin kirası tarafımca ödenmektedir. Bu süre içerisinde de yine kızım okuduğu okulun yurdunda kalmıştır. Görev yaptığım süre içerisinde, Üniversitemizi gece gündüz çalışarak, herkesin imreneceği bir noktaya getirmeye çalışırken, böylesine çirkin bir karalama kampanyası ile karşılaşmış olmaktan büyük üzüntü duymaktayım. Ordu Üniversitesi Rektörü olarak, görev yaptığım dört yıl süresince, hiçbir şekilde adım böyle olumsuz nitelikte işlerle anılmazken, rektörlük atamasına 10 gün kadar bir süre kala, böyle haberlerin çıkartılmasının, yeni rektörlük atamasını benim açımdan olumsuz bir biçimde etkilemeye yönelik olduğu çok açıktır. Yazı içeriğindeki iddiaların doğru olduğunu söyleyen kişi, adını ve adresini yazmaktan imtina ederek zaten amacını açıkça belli etmiştir. İddialarının doğru olduğunu savunan bir kişi, adını ve adresini açıkça yazar ve eğer varsa kanıtları ile birlikte iddialarının arkasında durur. Gerçeklerin ortaya çıkması için yargı sürecindeki haklarım saklı kalmak kaydı ile Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.
 
Prof. Dr. Haluk KEFELİOĞLUOrdu Üniversitesi Rektörü

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: İçerikler İzinsiz Kopyalanamaz!